Kulturné podujatia

Zabezpečenie kultúrnych podujatí

Pôsobíme ako bezpečnostný garant v rámci zachovania poriadku, ochrany majetku a bezpečnosti organizovaných podujatí.

Pred zahájením pripravovaného podujatia vyhodnotíme situáciu a navrhneme vhodný bezpečnostný model ochrany.

V našom portfóliu sa nachádzajú úspešne zabezpečené športové podujatia masového charakteru, rôzne koncerty, diskotéky, firemné akcie, spoločenské udalosti, súkromné párty alebo mestské kultúrne podujatia.