Ochrana osôb

Poskytnutie osobnej ochrany

Poskytnutie osobnej ochrany je strážnou službou, ktorá môže byť často krát veľmi efektívnym preventívnym riešením pred možnou hrozbou, alebo vznikom nepríjemnej a kompromitujúcej situácie.

V krízovej situácii je ochranka neoceniteľnou súčasťou denného režimu chránenej osoby. Tento druh služby je najčastejšie využívaný osobami, ktorým záleží na svojej osobnej bezpečnosti a súkromí.

Každému klientovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou o osobnú ochranu, poskytneme profesionálny servis podľa situácie v akej sa práve nachádza. Aktuálnej situácii prispôsobíme počet osobných strážcov a materiálno technické vybavenie.