Kariéria

Pre prácu v bezpečnostných službách musíte splniť základné kritériá ktoré si vyžaduje zákon 473/2005 Z.z.

Podmienky:

Čo potrebujete pre nástup do zamestnania:

  • osobný dotazník
  • čestné vyhlásenie
  • žiadosť o priatie do pracovného pomeru
  • odpis z registra trestov
  • lekársky posudok

V prípade, že spĺňate uvedené kritériá a máte záujem pracovať v bezpečnostnej službe, neváhajte a kontaktujte nás.

Do svojich radov prijímame aj na vedľajší pracovný pomer, telesne a duševne zdatných pracovníkov pre zabezpečovanie kultúrnych, spoločenských a športových akcií za výhodných platových podmienok.

Naša spoločnosť potrebuje nielen agentov ochrany osôb a majetku, ale aj schopných ľudí pre obchodné zastúpenie. Aktívni ľudia s obchodným duchom, ktorí dokážu úspešne osloviť potenciálnych odberateľov majú v našej spoločnosti motivujúci kariérny rast.