Dokumenty na stiahnutie

Nasledujúce formuláre je možné stiahnuť vo formáte DOC alebo PDF.

Týmto udeľujem svoj súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 428/2002 Z.z. a násl. noviel. Rovnako udeľujem svoj súhlas na to, že spoločnosť môže poskytnúť moje osobné údaje spracovateľovi osobných údajov, s ktorým na tento účel uzavrie zmluvu výhradne pre potreby spoločnosti a to pre zasielanie marketingových informácií a komunikáciu prostredníctvom elektronických prostriedkov. Iným subjektom nebudú Vaše osobné údaje sprístupnené.