Preprava hotovosti

Bezpečná preprava finančnej hotovosti

Popri vybudovanej fyzickej ochrane objektu, prípadne osobnej ochrane ponúkame za veľmi výhodných podmienok našim klientom prepravu finančnej hotovosti.

Vďaka tejto službe sa môžu naplno venovať predmetu svojho podnikania. Prepravu vykonávame diskrétnym spôsobom, kedy neupozorňujeme na seba a prepravovaný majetok klienta.

Ceniny sú prepravované v špeciálnej na to určenej schránke. Tento systém sa osvedčil počas našej praxe a klienti sú tak ochránený pred možnými špekuláciami okolia a nežiadúcich osôb.